Aby ste videli všetky údaje a za všetky roky,
je potrebné sa zaregistrovať.

Najlepšie hospodáriace mestá

1
Základná bilancia
2
Základná bilancia
3
Základná bilancia
4
Základná bilancia
5
Hlohovec
5,4
Základná bilancia
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Handlová
1,7
Dlhová služba
Celkový dlh
2
Myjava
2,5
Dlhová služba
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4
Celkový dlh
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5
Žilina
2,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
Celkový dlh
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky mestá a obce spolu

Základná bilancia (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)
Údaje za roky 2006 - 2008 nie sú dostupné